Pages

હાજરી પુરવા બાબતે સૂચના

 *✍️🔰📚ઓનલાઈન હાજરી બાબત*


*🌐નોંધ :-*

શિક્ષકોની ઓનલાઇન હાજરી સોમવાર થી શુક્રવાર સુધી માત્ર સવારે 11:30 કલાક સુધી જ ભરી શકાશે.

બીજી પાળી વાળી શાળાઓ ની હાજરી સોમવાર થી શુક્રવાર સુધી બપોરે 02:00 કલાક સુધી જ ભરી શકાશે.

શનિવારના રોજ બધી જ શાળાના શિક્ષકોની હાજરી બપોરે 12:30 કલાક સુધી ભરી જ શકાશે.


*🌐સૂચનાઓ :-*


1. આપનાં ચાઈલ્ડ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમના USERNAME અને PASSWORD થી લોગીન કરવું.


2. આપણી શાળાની ઓનલાઇન હાજરી પુરવી ફરજિયાત છે.


3. જો આપને ઓનલાઇન હાજરી પુરવામાં તકલીફ હોય તો આપના સૂચનો અને ફરિયાદ ssa.aadhardise@gmail.com પર ઇ-મેઇલ કરવા.


4. શાળાની હાજરી શાળા શરૂ થતાની સાથે જ પુરી કરવી.


5. આપના IP એડ્રેસ અને હાજરી પુરવાનો સમય પણ સિસ્ટમમાં લેવામાં આવે છે જેની સર્વે શિક્ષક મિત્રોએ નોંધ લેવી.

Search This Website