Pages

તમામ શિક્ષકો માટે ઉપયોગી પ્રશ્નો

જો ગાજર કર્યા વિના રહી જાય તો આચાર્ય કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકે છે? (૨) વિદ્યાર્થી હાજરી ફોર્મ મે થી એપ્રિલ અથવા જૂનથી મે દર મહિને નોંધણી માટે હોવું જોઈએ. ()) કર્મચારીની હાજરી કાર્ડની ગણતરી જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધી કરવામાં આવે છે કે જૂનથી મે સુધી? જવાબ: ભાઈ,

(1) જ્યારે કોઈ કર્મચારી તેની ફરજ પ્રત્યે બેદરકારી બતાવે છે, ત્યારે પ્રિન્સિપાલ તરીકેની તેમની બેદરકારીને કારણે .ભી થયેલી સમસ્યા સહાયક પુરાવા સાથે પેઇંગ ઓફિસર (ટી.પી.ઇ.ઓ.) સમક્ષ રજૂ કરવી જોઈએ. સહાયક પુરાવા સાથે જેથી જો કોઈ પુરાવા ન હોય તો તે ખોટા આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. જો કર્મચારી 3 જી વગર ગેરહાજર હોય, તો કર્મચારીએ સહાયક પુરાવા સાથે ગેરહાજરીના દિવસ માટે લેખિતમાં કારણો આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને જો સહાયક પુરાવા કર્મચારી દ્વારા કારણ સાથે રજૂ કરવામાં આવે છે કે નહીં, તો કારણ જણાવ્યું નથી.

પ્રસ્તુત થવું જોઈએ, જો આવું વારંવાર થતું હોય તો તેને યોગ્ય કાર્ય કરવા વિનંતી કરવી જોઈએ. ત્યારે યોગ્ય ખાતાકીય કાર્યવાહી કરવાની તેમની જવાબદારી છે. જો તે પગલા ભરે નહીં તો પણ આચાર્યની જવાબદારી રહેતી નથી.

(ર) જિલ્લા પંચાયત પ્રથમ શરૂ થવાની તારીખ અને સમાપ્તિની લેખિત સૂચના આપે છે. તે વિદ્યાર્થીને તે વર્ગનું પરિણામ કયા તારીખે આપવામાં આવશે તેની પણ જાણ કરે છે. આમ, વિદ્યાર્થીએ પરિણામ રાખવાની તારીખે નવા વર્ષમાં પરિણામ છોડવું પડશે, જેથી નવા વર્ગનું પરિણામ તે તારીખથી (બીજા દિવસની તારીખથી બીજા દિવસે) આપવું પડશે વિદ્યાર્થી તે વર્ગમાં રહે છે પરિપત્ર મુજબ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોએ મે થી મે મહિના સુધી 12 વર્ષ ગણવું એ પાપ છે, જેમાં વર્ષ મે મે સુપી તરીકે પણ ગણાતું નથી તેથી શિક્ષકોનું વાર્ષિક બાજરીનું પ્રમાણપત્ર ગુણાકાર કરવામાં આવે છે જૂન થી મે. DOLL

Search This Website